Trápí Vás nachlazení? Tymiánové mastičky na nachlazení pro děti i dospělé ZDE

Krásné a zdravé opalování pro děti ZDE

uetb

Etický obchod

Označení UEBT potvrzuje dodržování etických principů při získávání surovin. Společnost tak během pěstování, sklizně a dalšího zpracovávání surovin klade důraz na ochranu biodiverzity. Potvrzuje také závazek platit všem osobám, které jsou součástí dodavatelského řetězce, spravedlivé mzdy a zacházet s nimi s respektem. Weleda je jednou z prvních společností na světě, jejíž produkty nesou označení UEBT.

ZÁSADY

zachování biologické rozmanitosti

udržitelné využívání biodiverzity

spravedlivé sdílení výhod plynoucích z využívání biologické rozmanitosti mezi společnostmi a místními komunitami

dohledání původu přírodních složek

dodržování národních a mezinárodních zákonů

přiměřené pracovní podmínky a zajištění potravin pro osoby, které se podílejí na lokálním získávání surovinjasné informace týkající se vlastnictví půdy a práva k používání a přístupu k přírodním zdrojům

Značky, které splňují certifikát:

weleda